Březí prasnice ve skupinových kotcích

 • všechna zvířata se krmí současně

 • jednoduchá kontrola v průběhu krmení

 • není zapotřebí fáze zaučování zvířat

 • snadné vytváření skupin se stejnou kondicí

 • 45-55 cm šířky krmného místa/zvíře

 • jednoduché uspořádání kotců

 • cenově výhodné řešení

Březí prasnice ve výklopných kotcích

 • všechna zvířata mají své oddělené krmné místo, kde mohou nerušeně přijímat potravu

 • nedochází k agresím během krmení

 • jednoduchá kontrola prasnic nejen během krmení, jelikož kotec lze uzavřít

 • při použití systému suchého krmení s objemovými dávkovači je snadná možnost ručního individuálního krmení

 • lze je použít v zapouštěcích centrech i na březárně

Skupinové ustájení se samozadržovacími individuálními kotci “BD“ a “Easy Lock“

 • současné krmení všech prasnic – během krmení nevzniká stres a nedochází k agresím

 • ochrana před jinými prasnicemi – individuální kotec jako úkryt

 • dobrá možnost kontroly každé prasnice díky jednotlivé nebo skupinové fixaci

 • vysoce komfortní pro člověka i zvíře

“BD”

 • čelní a dveřní prvek pracuje na funkčním principu houpačky

 • integrovaná inseminační dvířka – snadná inseminace a kontrola březosti

 • otevřená konstrukce kotce – dobrý náhled i přehled

 • jednotlivou fixaci lze ovládat zepředu i zezadu
 • skupinová fixace (volitelná)

“Easy Lock”

 • prasnice vstupuje do individuálního kotce skrze výkyvná dvířka

 • snadná obsluha
 • málo mechaniky
 • speciální inseminační dvířka (volitelná) pro např. snadnou kontrolu březosti
 • nastavitelná šířka kotce (350 až 750 mm)

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Březárna