FREE STALL FEEDER

 • systém automatického krmení FSF

 • je ovládaný programem MULLERUP, nastavením přes PDA

 • má pohon na baterie

 • ovládá až 9 různých zařízení – např. automaticky spouští stacionární míchací zařízení atd.

 • automaticky odebírá krmivo ze zásobníku (3 m3, 7 m3, 16 m3)

 • dávkuje krmivo na obě strany krmného stolu

 • dávkování krmiva podle požadavků obsluhy

 • možnost dávkování krmiva v menších množstvích vícekrát během dne – čistý krmný stůl

 • přihrnování krmiva a čištění krmného stolu

 • dostačující šířka krmného stolu je pouze 1,7 m

 • možnost krmit všechny kategorie skotu na farmě v různých stájích

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Free stall feeder 1
Free stall feeder 2
Volné kapacity