Kruhové dojírny DeLaval

 • paralelní a rybinové kruhové dojírny

 • krátká vzdálenost do dojícího stání

 • dojnice jsou dopraveny k operátorovi – úspora času

 • platforma je neustále v provozu, konstantní rychlostí kontroluje rychlost operátora

 • rychlost platformy je upravena dle schopností skupiny dojnic

 • každá dojnice má k dispozici stejný čas dojení

 • velikost skupiny není důležitá

 • každá dojnice má své stání – dojnice není nijak ovlivněna pohyby či chováním jiné dojnice na vedlejším stání

 • nová dojnice se velmi snadno naučí, co má dělat

 • paralelní kruhová dojírna – dojnice stojí čelem dovnitř a dojič na vnější straně platformy

 • rybinová kruhová dojírna – dojnice stojí čelem ven z dojírny a dojiči stojí uvnitř platformy