Nabízíme poradenství, zpracování koncepcí a studií v oblasti zemědělství se zaměřením na živočišnou výrobu, návrh optimálního řešení.

Dále nabízíme

 • projekce pozemních staveb – zaměření zemědělské stavby, průmyslové stavby a technologie

 • položkový rozpočet stavby

 • geologické průzkumy

 • geodetické zaměření

 • posuzování vlivů na životní prostředí

 • hlukové studie

 • rozptylové studie

 • odborné posudky o ochraně ovzduší

 • stanovení pásma hygienické ochrany chovu zvířat

 • výpočet odvodů za zábor zemědělské půdy ze ZPF

 • zkoušky vodotěsnosti

 • energetický audit

 • provozní dokumentace