MemFis zpracování kejdy

  • plně automatický systém pro zpracování prasečí kejdy

  • možnost každý rok zpracovat 15 000 až 20 000 m3

  • vzdálená údržba a diagnostika

  • menší objem skladování kejdy

  • snížené přepravní požadavky

  • nižší náklady na likvidaci

  • čistá voda k použití nebo vhodná pro vypouštění do vodních toku nebo jezer

  • skladovatelné pevné látky s vysokým obsahem fosforu

  • kapalné koncentráty s vysokým měrným obsahem živin

Více informací naleznete na následující webové stránce:

Více informací