Plynojemy s dvojitou membránou na nádržích

řešíme výměny poškozených plynojemů pro většinu typů BPS

 • sférická nebo cylindrická podoba

 • vnější membrána- ochrana proti povětrnostním vlivům

 • tlak je vháněn pod vnější membránu plynojemu, vzniklý přetlak drží vnější membránu ve stabilním tvaru

 • vnitřní i vnější membrána je zajištěna proti vytrhnutí a pevně utěsněna a upnuta upínací tyčí

 • vnitřní membrána představuje plynotěsný kryt fermentoru

 • prostor pro jímání plynu je mezi vnitřní membránou a podlahou nádrže

 • tlak v mezimembránovém prostoru se přenáší přes vnitřní membránu na bioplyn

 • tlak uvnitř plynové komory je omezen přetlakovým ventilem

 • podpěrný systém – v případě nadměrného odběru bioplynu z nádrže zabraňuje klesnutí vnitřní membrány, kde je riziko jejího poškození míchadly

 • měření úrovně naplnění – ultrazvukové senzory nebo lanový systém

 • skladovací objem – záleží na průměru nádrže, její celkové výšce a tvaru zásobníku

 • sférické zásobníky – vhodné pro vyšší pracovní tlak

 • membrány jsou vyrobeny z polyesterových tkanin, které jsou z obou stran pokryty vrstveným PVC