FAN BRU

 • systém umožňující získávat podestýlací materiál ze surové kejdy (denně čerstvý)

 • BRU 500 – do 500 krav; BRU 1000 – do 1000 krav

 • plně automatický proces

 • kejda je čerpána z přečerpávací stanice do separátoru – separát je šnekem dopraven do kompostové bubnové sušičky a po aerobním procesu je proces vypnut

 • biologický proces je monitorován měřením teploty a je regulován ventilací

 • komponenty systému – ponorné čerpadlo s míchacím zařízením, FAN šnekový separátor, plnící šnek, FAN kompostovací bubnová sušička v izolovaném kontejneru, odsávací ventilátor s automatickou kontrolou rychlosti, dávkovač přídavných látek (volitelné) a pásový dopravník (volitelné)

 • první krok – separace velkých částic z kejdy – většinou nestrávené zbytky krmiva

 • separát se dále plní do FAN kompostovací bubnové sušičky

 • druhý krok – ve FAN kompostovací bubnové sušičce – intenzivní aerobní proces za účelem hygienizace a sušení – vznik homogenního produktu

 • podestýlací materiál – sušina 40 až 42 %

 • teplota v sušičce – více než 65 °C

 • výstup více jak 15 m3/den

 • přibližný čas uchování – 24 hodin