Eroscentrum

  • individuální stání – optimální kontrola prasnic, jednoduché provedení inseminace, žádný výskyt agresivního chování v průběhu krmení

  • individuální kotec vybaven dvířky tvaru “P“ (do šířky kotce 750 mm)

  • poloviny dvířek je možné otvírat jednotlivě dovnitř i ven

  • nerezové stojny plynule otočitelné o 360° – usnadněná montáž na betonové podlahy, ochrana proti korozi

  • při použití výše posazeného nerezového koryta mohou prasnice pokládat hlavu pod koryto

  • jednoduché provedení důkladného čištění

  • fixační branka pro uzavření kance v kontrolní chodbě

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Eroscentrum