Agrotipa ParcourFlatter

  • stroj má stavitelnou řadu bránových prutů, za ní je stavitelný vyrovnávací smyk a utužovací válec

  • zadní válec má v sobě šnekovici, která zajišťuje jeho čištění od vniklých kamenů

  • traktorový tříbodový závěs kategorie 1 a 2, průměr čepů 22 a 28 mm

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Agrotipa ParcourFlatter