Koncepční studie

V Evropské unii neexistuje téměř žádné jiné odvětví, které je ovlivněno očekáváním spotřebitelů, novými právními předpisy a názorem veřejnosti na chov hospodářských zvířat.
Z těchto důvodů je velmi důležité identifikovat tyto trendy, které mohou být do budoucna relevantní – a dopředu s nimi počítat. Při přípravě koncepční studie chovu prasat 2030 hrály tyto myšlenky důležitou roli.
Základní myšlenkou naší koncepce je volný pohyb prasat ve všech fázích života. Ambiciózním cílem je profesionální a ziskový chov prasat bez omezení pohybu prasat, s výjimkou situací, které vyžadují zvláštní ochranu.

Praktický základ

Stáj pro prasata poskytuje praktický základ pro diskuzi a vybízí diváka, aby se aktivně zapojil do dalšího rozvoje chovu hospodářských zvířat. Je pravděpodobné, že některé komponenty koncepční stáje se nikdy nedostanou na trh, protože jednoduše nebyly praktické. Pro koncepční studii je to však zcela normální. Nápady jsou zkoušeny, a dále buď rozvíjeny nebo zamítnuty.
Přijímáme nové výzvy, ujímáme se vedení a jsme to právě my, kdo definuje budoucí témata. Zapojte se.
P.S.: Tento koncept ustájení poskytuje naskladnění 60 zvířat. Věříme, že celý systém lze stejně dobře použít i ve větším rámci. Naše první zkušenosti s testovací stájí vypadají velmi slibně.

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Koncepční studie