BD Tech a.s.

BD Tech a.s. vznikla na přelomu roku 1995 a 1996 jako zastoupení německé firmy Big Dutchman pro ČR v oblasti chovu prasat. Ihned po svém nástupu na český trh zaujala firma BD Tech přední pozici, což dokumentují realizované akce uvedené na dalších stránkách.

Za dobu své působnosti firma rozšířila svůj prodejní program i na ostatní sortiment v oblasti technologií živočišné výroby. Od roku 2000 došlo k převzetí obchodních aktivit firmy Bio Center Praha a tím rozšíření nabídky a sortimentu o technologie pro skot. V roce 2005 byla tato část posílena o významný produkt – zahájení výroby a prodeje vzdušných plachtových hal pro skot ProfiCover TX.

  • Technologie pro chov prasat

  • Technologie pro chov skotu

  • Technologie kejdového hospodářství

  • Bioplynové stanice

  • A mnoho dalšího

Další nosný program firmy tvoří komplexní výstavby kejdových hospodářství, zejména pomocí zemních nádrží, technologie separace FAN, míchání a čerpání kejdy BAUER.

Na sklonku roku 2008 firma BD Tech získala zastoupení německé firmy BD Agro Reventables – dodávky a výstavby bioplynových stanic pro zemědělský a komunální sektor.

V oblasti aplikační techniky kejdových cisteren dovážíme do České republiky cisterny BSA a BAUER, které prodáváme a servisujeme přes prodejní síť firmy STROM Praha a.s.

V dnešní době zaměstnává firma na své centrále a v oblastních regionech celé ČR na plný nebo částečný úvazek více než 50 odborných pracovníků, kteří jsou kdykoliv připraveni řešit jakýkoliv úkol této oblasti.

Naše projekční oddělení, které je vybaveno nejmodernější počítačovou technikou poskytuje nejen projekční návrhy technologických celků, ale i ucelený systém řešení celkové stavby či farem. Zpracováváme kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně prováděcích projektů. Náš tým odborníků je zařazen do skupiny vyškolených projektantů pro podporu zemědělství a venkova, organizovaného evropskou unií.

Naše projekční oddělení, které je vybaveno nejmodernější počítačovou technikou poskytuje nejen projekční návrhy technologických celků, ale i ucelený systém řešení celkové stavby či farem. Zpracováváme kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně prováděcích projektů. Náš tým odborníků je zařazen do skupiny vyškolených projektantů pro podporu zemědělství a venkova, organizovaného evropskou unií.

Řídíme se zásadou, že prodejem technologie naše starost o její provoz nekončí, ale začíná. Vytváříme pro zákazníky jistotu nejen spolehlivého a pohotového servisu, ale i pomoc v případě oprav strojů. Pomáháme s projekty obnovy jednotlivých technologických celků, a to včetně pomoci financování nákupu nových strojů. Naše servisní oddělení je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce.

Zveme Vás co nejsrdečněji na stránky naší firmy, kde Vám nabízíme zkrácené seznámení s nabízeným sortimentem. Naši obchodní zástupci jsou připraveni projednat záměry Vašich farem a nabídnout ucelené řešení tak, abyste rozšířili velkou rodinu našich spokojených zákazníků.

Ing. Jan Kozák
Ředitel společnosti