Hladinový míchač

  • míchač automaticky nastavující svoji polohu podle úrovně naplnění v míchací nádrži

  • ideální míchání všech složek krmiva bez ohledu na úroveň naplnění

  • stále se tvoří homogenní směs

  • zvýšená kvalita a přesnost měření

  • lepší hygiena v nádrži – nedochází k nárazům tekuté složky krmiva na stěny míchače nádrže v případě míchání menšího množství

  • míchač může být aplikován do stávajících systémů tekutého krmení

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Hladinový míchač