CulinaCup

 • polooautomatické přikrmování mlékem a prestartéry

 • když se selátka dotknou kolíčku v šálku (Cup), nadávkuje se krmivo

 • usnadnění práce a úspora času

 • není třeba ponechávat žádné prasnice jako kojné – více produktivních míst na porodně

 • stále je k dispozici čerstvé a teplé krmivo (mléko) pro všechna selata

 • selátkům se vždy nabízí pouze minimální množství – krmivo zůstává čerstvé

CulinaFlex

Výhody pro prasnice:

 • automatický systém – doplňování koryta krmivem pomocí senzoru

 • zabrání se nadměrnému vysilování kojných prasnic – lepší kondice

 • zlepšení reprodukční užitkovosti

 • nižší ztráty hmotnosti

 • žádný stres během kojení

 • zdravější prasnice – dlouhověkost

Výhody pro chovatele:

 • vyšší odchovanost v porodních stájích

 • dosažení vyšších hygienických standardů

 • není zapotřebí vyrovnávat vrhy

 • automatizovaný systém – usnadnění práce chovatele prasnic

 • krmivo je k dispozici 24 hodin denně, pokud je to požadavek

 • odpadá používání kojných prasnic

Výhody pro kojená selátka:

 • vyšší hmotnost při odstavu

 • více odstavených selat na prasnici

 • větší uniformita vrhů, méně slabých jedinců

 • snadnější start v odchovně

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

CulinaCup & CulinaFlex