Podroštové sklady kejdy – slalom systém

  • systém uskladnění kejdy přímo pod stájí

  • cenově příznivé řešení

  • odpadá nutnost vnější skladovací nádrže a je potřeba i menší množství čerpadel

  • pravidelné míchání v podroštových kanálech – zamezení sedimentace a tvorbě krust

  • provzdušnění kejdy – vhodnější pro aplikaci na pole

  • míchadla stacionární i mobilní traktorová