BigFarmNet

  • kontrola, ovládání a správa celého provozu

  • zobrazení v realistické trojrozměrné grafice

  • možnost přihlášení z počítače i telefonu

  • automatická synchronizace zadaných dat v reálném čase

  • hlášení poplachu z oblasti produkce a ventilace jsou zobrazovány s přesným popisem problému

  • propojení s aplikacemi SonoCheck, SowCam, Silo Manager, Sauen Manager a Mast Manager

  • není nutné vše nakoupit nové, většinu ovládacích prvků lze jednoduše „dozbrojit“

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

BigFarmNet