Externí dvoumembránové plynojemy

  • vnější membrána poskytující ochranu proti klimatickým podmínkám

  • vnější membrána je velmi odolná a pevná – vlastní plynojem je dobře chráněn

  • vnitřní membrána tvoří vlastní plynojem

  • tlak v mezimembránovém prostoru ovlivňuje vnitřní membránu

  • tlak uvnitř je omezen přetlakovým ventilem

  • měření úrovně naplnění – ultrazvukové senzory nebo lanové systémy

  • objem zásobníku – 50 až 5360 m3 ale objemy nejsou limitovány, koncept větších zásobníků má pouze odlišný tvar

  • membrány jsou vyrobeny z polyesterových tkanin, kterou jsou z obou stran pokryty vrstveným PVC