Rolovací ventilace „horní otvírání“ ORIGINAL LUBRATEC®

 • kontinuální a nastavitelný pohyb HaTe® plachty nahoru a dolů navíjením a odvíjením na profilovanou hliníkovou trubku

 • vzdálenost a vyrovnání kolísání během provozu jsou upraveny pomocí miniteleskopické kloubové hřídele umístěné mezi pohonem a navíjecí hliníkovou trubkou s drážkou

 • ochrana HaTe® plachty před větrnými poryvy je zajištěna HaTe® ochranným pletivem

 • pohon může být ruční max. pro vzdálenost do 50 m nebo elektrický pro max 2×50 m

 • do výšky 3,5 m

Rolovací ventilace „spodní otvírání“ ORIGINAL LUBRATEC®

 • kontinuální a nastavitelný pohyb HaTe® plachty nahoru a dolů navíjením na hliníkovou trubku s drážkou, s vrchní horizontální částí HaTe® plachty pevně přichycenou k budově hliníkovou lištou

 • do výšky 4,6 m

 • pohyb je přenášen z motoru (elektrický/ruční) teleskopickou kloubovou hřídelí na navíjející hliníkovou trubku s drážkou

 • možnosti pohonu – manuální do max. 100 m, elektrický s hřídelí do max. 100 m, elektrický s trubkovým motorem do max. 30 m

Rolovací ventilace „horní otevírání“ – centrální rolna ORIGINAL LUBRATEC®

 • použití dvou HaTe® plachet nad sebou s centrální rolnou dovoluje otevírat plochu až do výšky 4,6 m

 • pohon je elektrický s velkým navíjecím bubnem (d=120 mm) teleskopická kloubová hřídel (2,3 m; 2,7 m) a centrální pohon trubky s dvěma úhlovými převodovkami

 • pohon je preferován elektrický (do max. 2×50 m)

 • proti vybočení ze správné polohy je HaTe® plachta chráněna obdélníkovými hliníkovými profily

Rolovací ventilace „horní a spodní otevírání“ – centrální rolna ORIGINAL LUBRATEC®

 • pohyb dvou HaTe® plachet umístěných jedna nad druhou je zajišťován jedním stacionárním a jedním pohyblivým elektromotorem

 • plachty jsou spojeny centrální hliníkovou trubkou (se dvěma drážkami)

 • rotace centrální hliníkové trubky je zajišťována pohyblivým motorem

 • elektrický motor se pohybuje v párové vertikální kolejnici a v případě požadavku se může posouvat nahoru a dolů

 • miniteleskopická kloubová hřídel mezi elektrickým motorem a hliníkovou trubkou přenáší točivý moment motoru a zajišťuje plynulý pohyb a také se přizpůsobuje změnám vzdálenosti a případným výchylkám během procesu navíjení

 • proti vybočení ze správné polohy je HaTe® plachta chráněna obdélníkovými hliníkovými profily