DOL 53

  • elektrochemický, dlouhodobě stabilní senzor

  • klimatické počítače ViperTouch a 307pro mohou přijímat a zpracovávat data poskytnutá senzorem pro regulaci klimatu ve stáji podle naměřených hodnot

  • poplachová jednotka AC Touch může navíc data zaznamenávat a pomocí BigFarmNet je analyzovat

  • přesné a nepřetržité měření koncentrace NH3 ve vzduchu

  • měřící rozsah zahrnuje koncentrace typické pro stáje živočišné produkce

  • snadná integrace do stávajících stájí a jejich systémů regulace klimatu

  • robustní a spolehlivé

  • snadná instalace

  • analogový výstup 0 až 10 V

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

NH3 senzor