EasySlider

  • individuální krmení v porodním kotci – v korytu nezůstává praktický žádné staré krmivo, nízké ztráty krmiva

  • prasnice se sama rozhodne, kdy bude přijímat krmivo – zabránění ztrát sajících selat

  • krmivo ve žlabu je vždy čerstvé – dosažení vyšších hygienických standardů

  • systém pracuje velmi tiše – žádný stres pro prasnice a selata

  • možnost nastavení požadovaného množství krmiva na prasnici a den prostřednictvím BigFarmNet – přehled a kontrola příjmu krmiva každé prasnice

  • možnost sledování zdravotního stavu

  • možnost odstranění dávkovací jednotky a otevření přívodního potrubí na otevřeném horním konci

  • nízké požadavky na údržbu, důkladné čištění a tím dobré hygienické podmínky

  • celý systém je řízen prostřednictvím BigFarmNet

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

EasySlider