Laguny

cenově nejvhodnější řešení

  • akceptovatelná forma uskladnění ve všech zemích EU

  • laguny nenarušují vzhled krajiny

  • rychlá montáž bez nepříznivého vlivu na provoz farmy

  • maximální ochrana povrchových a spodních vod – žádné poškození korozí, tvorbou prasklin, mrazem apod.

  • dvouplášťové provedení – vrchní vrstva slouží jako vlastní konstrukce, spodní jako kontrolní systém jímky

  • vyústění kontrolního systému do kontrolní šachty

  • vybavení čerpadly a míchadly

  • možnost plovoucího zakrytí

  • v případě zrušení laguny je snadná likvidace