SiloCheck

  • počítačový program pro evidenci a kontrolu obsahů sil

  • zobrazení stavu v kg a procentech

  • poklesnou-li stavy pod minimum, objeví se výstraha

  • zobrazení celkové spotřeby u každého sila

  • zpětný přehled spotřeb na jednotlivých silech

  • přehled o velikosti dodávek a odběrů u každého sila

  • propojení do sítě přes kabel nebo bezdrátově

  • propojení elektronických tenzometrů jednotlivých sil do sítě, i když se sila mohou nacházet na různých stanovištích

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

SiloCheck