Systém AC Touch

 • 10 analogových nebo digitálních alarmových vstupů – teplotní poplach, požární poplach, porucha motoru apod.

 • Všechny vstupy jsou zabezpečené při přerušení drátů, volitelně také proti zkratu

 • 10 relé výstupů aktivně zapíná nouzové ventilátory nebo skupiny MultiSteps v závislosti na teplotních limitech nebo upozorněních na poplach

 • teplota je sledována pomocí teplotních profilů, které lze předem nakonfigurovat nebo jednotlivě nastavit

 • sledování teploty registruje náhlé změny teploty nad i pod absolutními hodnotami s ohledem na aktuální venkovní teplotu

 • bezpečná identifikace až 20 uživatelů s možností nastavení různých práv ovládání díky otisku prstu

 • lze zobrazit křivky průběhu všech alarmů za posledních 30 dní

 • dlouhodobé úložiště nelze vymazat po celý rok

 • možnost hlášení výpadků napájení

 • záložní baterie včetně monitoringu stavu baterie

 • méně důležité alarmy lze ztišit na noc

 • integrovaný mikrofon zaznamenává výstražné zprávy

Systém AC 108

 • 7 alarmových vstupů, podsvícený displej

 • lze použít předplacené karty i smluvní mobilní telefony

 • uživatel je upozorněn, pokud potřebuje doplnit svoji platební kartu

 • integrovaná baterie zajišťuje, že funkce jsou zajištěny i v případě výpadku napájení

 • všechny výstražné zprávy lze potvrdit telefonicky

Systém ACA 1N & ACA 10N

 • ACA 1N – jeden alarmový výstup

 • ACA 10N – deset alarmových výstupů

 • době zařízení lze připojit k různým vysílačům signálu

 • k upozornění lze použít sirénu nebo houkačku, alarmy jsou potvrzovány pomocí klíče

 • stav baterie je kontrolován každých 24 hodin a je indikován LED diodami

 • všechny výstražné obvody lze vypnout nezávisle na ostatních obvodech

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Poplachové systémy