JetMaster

 • pro provoz se zemním plynem nebo propanem

 • řízení termostaticky, pojistka plamene

 • v případě nezažehnutí se ihned přeruší přívod plynu

 • velký dosah a dobré rozdělování teplého vzduchu

 • díky jednotce BCU (Burner Control Unit) lze vyrovnávat nestejnoměrné teploty ve stáji

 • není potřeba připojení na komín

 • 100% využití tepla

Topidla RGA s komínem pro odvod spalin

 • uzavřené spalování – ve stáji nejsou žádné spaliny, jsou odvedeny komínem mimo stáj

 • velký dosah a distribuce teplého vzduchu ve stáji

Trubky Delta a Twin

 • nejlépe vhodné pro nasávací kanály a stropy DiffAir

 • vyrobené z hliníku, provozují se s teplou vodou

 • dobrá tepelná vodivost (180-220 Watt/, tepla) – zajištění konstantní teploty

 • nízká hmotnost, jednoduchá montáž

 • lze dodávat v různých délkách do maximálně 6 m

Žebrové topení

 • z pozinkovaného potrubí nebo z epoxidem práškově lakovaného hliníku

 • žebra ve tvaru spirály – vytvářejí velký povrch

 • odevzdané teplo dosahuje hodnoty až 600 Watt/metr

 • vzdálenost mezi žebry je vyměřena tak aby nedošlo k jejich zalepení

 • trubky upevněné pomocí konzolí na zeď nebo zavěšením ze stropu – snadná montáž

 • automatické odvzdušnění – vysoká funkční spolehlivost

HeatMaster a Heat-X compact

 • oba tepelné výměníky fungují na bázi teplé vody

 • lze použít zařízení na plyn, olej, dřevní štěpku, popř. odpadní teplo z bioplynové stanice nebo kogenerační jednotky

 • z nerezového lamelového registru a ventilátoru – snadné čištění vysokotlakým čističem, odolnost vůči korozi

 • zavěšení nebo upevnění na stěně

 • u sací varianty nasává ventilátor vzduch skrze paket výměníku

 • výborně ohřeje vzduch v malých sekcích nebo přípravnách stáje

Zónové vytápění

 • zakrývací deska v výšce 70-80 cm nad roštovou podlahou

 • velikost zakrytí je dána počtem zvířat a hloubkou kotce

 • hrana o délce 20 cm vytvořená v přední části desky podporuje tvorbu tepelného polštáře

 • pod deskou se nachází topení (trubky Twin)

Více informací naleznete v přiložených prospektech.

Topné systémy