Servisní oddělení firmy BD Tech zajišťuje kromě servisních služeb i zapůjčení vybraných technologií.

Společnost BD Tech se řídí zásadou, že prodejem, montáží a zprovozněním technologie starost a péče o její provoz nekončí. BD Tech proto poskytuje jistotu spolehlivého, pohotového servisu a pomoci v případě jakýchkoliv nesnází nejen svým zákazníkům, ale všem uživatelům technologií od námi zastupovaných výrobců. Samozřejmostí jsou krátké dodací lhůty a snadná dostupnost náhradních dílů, stejně jako rychlý dojezd servisního technika.

  • Autorizovaný servis značky Big Dutchman

  • Autorizovaný servis značek Bauer a FAN v živočišné výrobě i u bioplynových stanic (servis a opravy čerpadel Bauer, servis a opravy míchadel Bauer, servis a opravy separátorů FAN, repase převodovek…)

  • Údržba, opravy a modernizace kompletních technologií pro živočišnou výrobu

  • Úpravy programů PLC dle požadavků uživatele (krmné systémy, ventilace, odkliz kejdy)

  • Vytváření virtuálních farem v aplikaci Big Farm Net, školení a podpora uživatelů aplikace BigFarmNet

  • Montáže technologií, samozřejmostí je i poradenská činnost při montáži technologie zákazníkem

  • Půjčovna čerpací a separační techniky

  • Ostatní služby, jako např.:

    vzdálený monitoring farem, vybavených krmnými technologiemi Big Dutchman

Vážení zákazníci, v zájmu dalšího zkvalitňování našich služeb jsme zavedli novou telefonní pohotovostní linku

Na této lince se dovoláte službu konajícímu technikovi každý den v roce, včetně víkendů a svátků, a to v době od 7:00 do 18:00.

Služba samotná je pro Vás zdarma; pokud si konzultace či řešení akutního problému vyžádá nasazení technika na dobu delší než 1 hodina, bude čas technika za zohlednění případných příplatků řádně vyfakturován dle platného sazebníku společnosti BD Tech.