Vážení obchodní partneři/zákazníci/dodavatelé, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.7.2020 společnost BD Tech s.r.o., IČ: 25060198 se sídlem Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř, PSČ 190 17

založená již v roce 1996 a dosud zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 46187, změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Základní kapitál jsme rozšířili z 200.000,- Kč na 2.000.000,- Kč.

V souvislosti se změnou právní formy společnost změnila obchodní firmu na BD Tech a.s. Tato změna se projeví v obchodním rejstříku s účinností zápisu pouze v oddíle, který bude nově pod písmenem B a vložce, kde je společnosti přiděleno nově číslo 25458.

Ostatní identifikační údaje společnosti, tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, poštovní a emailové adresy a telefonní čísla zůstávají beze změny.

Změnou právní formy původní společnost nezanikla, pouze se změnily její vnitřní právní poměry. Veškeré právní vztahy a uzavřené smlouvy zůstávají nadále v platnosti a není zapotřebí žádné jejich úpravy.

 

Zde aktuální výpis:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=547638&typ=PLATNY