V Praze dne 27. 1. 2021. Dovolte nám Vás informovat o přeměně listinných akcií