Popis produktu

  • rychlý a spolehlivý širokospektrální účinek i za studena
  • po reakci s organickým materiálem se rozkládá na neškodné látky
  • minimální koncentrace pro použití, nepění
  • dezinfekce užitkové vody používané v uzavřených systémech
  • dezinfekce dojíren, nářadí, pracovních pomůcek
  • mezidezinfekce strukových návleček systém AIRWASH
  • Obzvláště příznivý pro životní prostředí, po reakci s organickým materiálem se rozkládá na kyslík, vodu a kyselinu octovou. Zatížení odpadních vod je minimální